JaSipos IT biztonsági és audit Kft +36 70 931-3439 info@jasipos.com

Áttekintés szolgáltatásainkról

Ügyfeleinket elsősorban az alábbi szakterületeken támogatjuk:

Ha Önt auditálják, szükséges, hogy az Ön szakmai szempontjai, eredményei megfelelően képviselve legyenek, az esetleges auditori megállapítások az indokolt szinten kerüljenek rögzítésre, a kapott javaslatok pedig szakmailag, pénzügyileg és időben vállalhatóak, megvalósíthatóak legyenek, összhangban az Önök üzleti tervével.

Segítünk Önnek, hogy mindezt elérje – felkészítjük az auditra, képviseljük szakmai szempontból az audit idején és támogatjuk az audit jelentés elkészítése során annak érdekében, hogy az audit jelentés az Ön és vállalata számára valós értéket hozzon létre

Eddig több, mint 200 audit során támogattuk az auditált ügyfelünket

 • MNB ellenőrzés során;
 • NAV ellenőrzés során;
 • NAV Vám- és pénzügyőrségi AEO tanúsítvány megszerzésében, megtartásában;
 • PCI DSS és/vagy kártyatársasági ellenőrzés során;
 • EU Reach direktíva (kémiai anyagok nyomkövetése) kialakításában, elvárások betartásának ellenőrzése során;
 • NAIH ellenőrzés során (adat- és információvédelmi auditoknál);
 • Jogszabályi elvárások ellenőrzésekor (például 2013. évi L törvény, 42/2015 BM rendelet (korábban 77/2013 NFM rendelet), ágazati előírások stb.);
 • ISO 27001 tanúsítvány megszerzésében;
 • egyéb hatósági ellenőrzéskor;
 • belső ellenőrzés során.

Néhány jellemző esetet leírtunk a referenciáink között:

REFERENCIÁINK

Ha az ÖN vállalata, igazgatósága várhatóan auditálva lesz vagy valamilyen tanúsítványra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önnek, hogy az audit minél kevésbé terhelje vállalatát, az audit eredménye pedig Önt.

KAPCSOLATFELVÉTEL

IT audit elvégzésében (ha Ön szeretne auditálást)

Ha Önt vállalatot vezet, vállalati tulajdonos vagy akvizíciót tervez és szeretne független forrásból információt kapni vállalata informatikai helyzetéről, védettségéről vagy igazolnia kell, hogy adott elvárásoknak megfelelően működik, esetleg könyvvizsgálóként bizonyítania kell, hogy az informatikai rendszerből kapott adatok prudensen szolgáltatják a pénzügyi beszámolóhoz szükséges adatokat, javasoljuk forduljon hozzánk.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Eddig több, mint 90 auditot végeztünk ügyfeleink kérésére

 • IT biztonsági állapot, védettség felméréséhez;
 • informatikai kontrollok teljességének és hatékonyságának ellenőrzéséhez (teljes vállalat szintjén, infrastruktúrában, rendszerekben, alkalmazásokban, folyamatokban);
 • könyvvizsgálatot támogatva;
 • jogszabályi megfelelést ellenőrizve;
 • tanúsítás előértékeléseként;
 • sérülékenységeket keresve (vulnerability audit);
 • etikus hackelés módszerrel;
 • informatikai beszerzéseket vizsgálva;
 • informatikai nyilvántartásokat, licenckezelést vizsgálva;
 • belső ellenőrzési tevékenység kiegészítéseként (kiszervezett – külső – IT auditorként rendszeres vagy ad-hoc tevékenységként);
 • IT auditok minőségbiztosítójaként;
 • igazságügyi szakértői tevékenység keretében;
 • forensic területen.

Néhány jellemző audit munkánkat leírtuk a referenciáink között.

REFERENCIÁINK

Hasonló helyzetekben örömmel segítünk Önöknek – jelezze igényét és mi szolgáltatjuk a kért információt.

KAPCSOLATFELVÉTEL

IT biztonság területén

Az Ön vállalatában, az Önök informatikai infrastruktúrájában, az Önök információs vagyonával Önök jogosultak rendelkezni. Segítünk Önöknek, hogy ez a rendelkezési jog valóság maradjon, legyen – javasoljuk, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi:

 • felmérjük, értékeljük vállalatuk IT biztonsági érettségét (a védelem teljességét, szintjét és hatékonyságát, folyamatok, szabályozás, IT biztonsági irányítás támogatását (stratégia, tervezés és megvalósítás, szabályozás, kontrollok, megoldások, projektek, monitoring);
 • áttekintjük és értékeljük a rendszerek, alkalmazások és környezetük IT biztonsági állapotát;
 • megtervezzük, bevezetjük a megfelelő IT biztonsági megoldásokat illetve támogatjuk Önöket a tervezésben, bevezetésben;
 • támogatjuk vagy vezetjük az IT biztonsági projekteket;
 • informatikai fejlesztések során megtervezzük az IT biztonsági elvárásokat illetve támogatjuk a tervezést (infrastruktúra és alkalmazások területén), együttműködésben az üzleti területekkel;
 • minőségbiztosítjuk az informatikai és IT biztonsági projekteket;
 • elkészítjük az informatikai biztonság működését meghatározó szabályzatokat (Informatikai Biztonsági Politika, Informatikai Biztonsági Stratégia, Informatikai Biztonsági Szabályzat, Jogosultságkezelési Szabályzat, Változáskezelési szabályzat stb.);
 • üzletmenet folytonossági tervet (Business Continuity Plan, BCP) és
 • katasztrófa utáni helyreállítási tervet (Disaster Recovery Plan, DRP) készítünk és tesztelünk, kipróbálunk, hogy vállalata informatikája működőképes maradjon;
 • szolgáltatás és eseménymonitoringgal segítjük;
 • sérülékenységvizsgálatot (vulnerability check) és
 • behatolástesztelés (penetration test) végzünk;
 • terheléses vizsgálatokat szervezünk;
 • túlterheléses támadást szimulálunk;
 • forráskódot elemzünk;
 • információ biztonság-tudatosság képzést fejlesztünk, szervezünk.

Eddig több, mint 200 vállalatnak segítettünk megvédeni az információs vagyonát, infrastruktúráját, rendszereit (köztük a MOL-csoportnak, amelynek IT biztonságát ügyvezetőnk öt éven keresztül vezette, azaz első kézből van tapasztalata arról, hogyan kell védeni vállalatokat). Néhány jellemző példát leírtunk a referenciáink között.

REFERENCIÁINK

Ha ÖN biztonságban szeretné tudni információs vagyonukat, informatikájukat, vállalatukat, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önöknek.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kockázatkezelés

Az üzleti tevékenység folytatása és az azt támogató informatikai eszközök működése során felmerülő kockázatokat megfelelő kezelését, elfogadható szinten tartását a felelős vállalkozói hozzáállás mellett számos jogszabály, szabvány is előírja.

A megfelelő kockázatelemzés, kockázatkezelés komoly anyagi előnyt jelenthet a vállalatoknak. Mi tudunk segíteni Önöknek, hogy a

 • kockázatfeltárás és a kockázatelemzés jogszabálynak, szabványnak megfelelő legyen, viszont Önök a gyakorlati tevékenységükben is előnynek érezzék, és a
 • kockázatkezelés szakmai hatékonysága mellett költséghatékony is legyen.

Egy országos szakmai szervezet konferenciáján hangzott el kérdésként a tanúsítványok megszerzéséről, kockázatok kezeléséről szóló előadásunk után:

„A hatóság számos kockázatot tárt fel a működésünk kapcsán. Mindegyik kockázatot meg kell szüntetnünk?”.

A válaszunk:

„Egyáltalán nem kötelező!”

Ha Önöknél is felmerült kérdés, javasoljuk, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy költséghatékony választ adhasson a kívülről felmerült igényekre. Ügyfeleinket a közös munka lezárása után sem hagyjuk magukra, így például az Önöket érintő hatósági, tanúsítói ellenőrzésen az általunk készített kockázatfeltárást, kockázatelemzést, kockázatkezelési tervet (amennyiben Ön igényli) előadjuk, „megvédjük”, az Önök érdekeit továbbra is képviseljük.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A kockázatkezelés (maradva az informatikai kockázatoknál) sokkal többet jelent, mint magas költségen (CAPEX) bonyolult megoldások, eszközök, rendszerek beszerzését, amelyeket szintén magas költségen (OPEX) erre a célra újonnan felvett munkatársak fognak üzemeltetni és segítségükkel a vezetők felé végeláthatatlan, értelmezhetetlen jelentéseket gyártani vagy a vállalati üzemi rendszerekbe mindenféle monitorozó, naplózó megoldást illesztve az üzleti rendszerek működését használhatatlanná lassítani.

Természetesen a másik véglet sem megoldás, amikor úgynevezett adminisztratív kontrollokkal (szabályzatokkal) kerül szabályozásra minden feltárt kockázat.

Tapasztalatainkkal, gyakorlatban bevált megoldásokkal segíteni tudunk Önöknek megtalálni az arany középutat, amely kellően alacsony költséggel a hatóságok, tanúsítók, külföldi tulajdonosaik és mások számára is megfelelően kezeli az Önök tevékenysége során felmerülő kockázatokat (az informatikai és az üzleti kockázatokat egyaránt).

Lépjünk kapcsolatba most, kezdjünk el mihamarabb dolgozni az Önöknek kedvezőbb megoldásokon!

REFERENCIÁINK KAPCSOLATFELVÉTEL

Elvárásoknak megfelelés (compliance)

Az Önök vállalata folyamatosan változó és szigorodó, komplex hazai és nemzetközi jogszabályi és külső/belső szabályozói környezetben működik. Szükséges, hogy a vállalat működése ezeknek az elvárásoknak megfelelő legyen és adott esetben Önök ezt bizonyítani is tudják.

Eddig közel 200 megfelelési vizsgálat során támogattuk az ügyfelünket – közülük néhány jellemző esetet leírtunk a referenciáink között

REFERENCIÁINK

Ha az Önök vállalata, igazgatósága igazoltan meg kell, hogy feleljen bizonyos elvárásoknak, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önnek, hogy az elvárások pontosan azonosításra kerüljenek valamint a megfelelés bizonyítottan igazolható legyen.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Visszaélés kivizsgálás

Az Önök vállalata elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett és ezt partnereik, munkatársaik aktívan támogatják. A vállalatuk érdekeit vagy az elvárt magatartási szabályokat sértő esetek felderítésével, az ismétlődés megelőzésével növelhető a vállalat eredményessége, értéke, a partnerek bizalma.

A nem kívánt esetek kezelésében az alábbi segítséget nyújtjuk Önöknek:

 • kivizsgáljuk a visszaéléseket, visszaélés gyanús eseteket,
  • azonosítjuk az eseti visszaélési ügyleteket,
  • behatároljuk a nagyszámú visszaélési lehetőségeket statisztikai eljárásokkal kiegészített CAAT (Computer-assisted audit techniques) segítségével,
  • feltárjuk a tényeket,
  • azonosítjuk az elkövetési sémákat,
  • bizonyítékokat gyűjtünk, értékelünk, őrzést elősegítünk,
  • azonosítjuk az érintetteket,
  • meghatározzuk a kárértéket és a fair ügyfélkompenzációt,
  • támogatjuk Önöket a felügyeleti szervekkel való együttműködésben,
  • támogatjuk Önöket a rendőrséggel való együttműködésben,
  • támogatjuk Önöket a bírósági eljárás során (az eljárásra felkészülést és a perbeli jogi képviseletet egyaránt),
  • segítünk a visszaélésekkel kapcsolatos gyors és hatékony kommunikációban
 • segítünk Önöknek a visszaélések megelőzésében
  • visszaélési kockázatok felmérésével és értékelésével, amely kiterjed(het)
   • tevékenységekre, folyamatokra, informatikai rendszerekre, dokumentumokra és személyekre,
   • szerződésekre, szerződéses kapcsolatokra, szállítókra, alvállalkozókra és vevőkre, kondíciókra, árazásokra, bizonylatokra, elszámolásokra, nyilvántartásokra,
   • pénzügyi és számviteli alapbizonylatokra, jelentésekre, beszámolókra,
   • materiális és immateriális javakra, szellemi tulajdonra és üzleti titkokra,
   • közös és kapcsolt vállalkozásokra, anya- és leányvállalatokra,
   • tévedésre, tévedésben tartásra, megtévesztésre, csalásra,
   • korrupcióra, pénzmosásra, hűtlen kezelésre és sikkasztásra,
  • csalásmegelőzési programokkal, képzésekkel,
  • kontrollok fejlesztésével, ellenőrzésével, beleértve az
   • adminisztratív, a
   • folyamatba épített és a
   • technológia megoldásokat

valamint hasonlóan: a

 • preventív,
 • detektív,
 • hatáscsökkentő és
 • kompenzatív kontrollokat
 • feladatok és felelősségek egyértelmű meghatározásával,
 • összeférhetetlen feladatok, szerepkörök azonosításával, elhatárolásával,
 • az informatikai rendszerekben beállított szerepkörök, jogosultságok áttekintésével,
 • Etikai Kódex készítésével, oktatásával,
 • Etikai Tanács felállításával, működtetésével
 • törvényi elvárások (pl. UK Bribery Act) vállalati működésbe építésével

Eddig kb. 142 millió EUR összegzett elkövetési értékű visszaélés kivizsgálását irányítottuk illetve vettünk részt a vizsgálatban, amelyekből néhány jellemző esetet leírtunk a referenciáink között illetve olvashat egy kapcsolódó blogbejegyzést.

KAPCSOLÓDÓ BLOGBEJEGYZÉS – Visszaélés és felderítése

Ha Ön szeretné megelőzni a vállalatuk érdekeit sértő cselekményeket esetleg gyanúja van megtörtént vagy folyamatban levő helytelen magatartásról, visszaélésről, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önöknek a megfelelő prevenciós program előkészítésében, végrehajtásában illetőleg a gyanúra okot adó eset(ek) gyors, diszkrét vizsgálatában.

REFERENCIÁINK KAPCSOLATFELVÉTEL

Tanácsadás

Az üzleti tevékenység fejlődését, változását az informatikának is segítenie kell. Az új üzleti területek támogatásához az informatikai rendszereket fejleszteni szükséges vagy új rendszereket kell bevezetni és ezzel egy időben az üzleti folyamatok változását támogatni nem tudó informatikai rendszereket le kell cserélni.

Az informatikával kapcsolatos “pepecselés” a legtöbb hatékony üzleti szervezetnek nemkívánatos tevékenység, amely elvonja erőforrásaikat a fő üzleti területeikről. Nekik, Önöknek tudunk segíteni:

 • áttekintjük a jelenlegi helyzetet és a kívánt célt,
 • kidolgozzuk a lehetséges döntési lehetőségeket majd
 • érthetően, szakkifejezések használata nélkül bemutatjuk Önnek az egyes lehetőségek előnyeit, hátrányait,
 • javaslatot teszünk a kívánatos alternatívára,
 • az Ön döntését követően irányítjuk a változások végrehajtását,
 • Önt rendszeresen tájékoztatva a tevékenységek állásáról,
 • együtt örülünk Önökkel a feladat sikeres befejezése után.

Fontos hangsúlyozni, hogy az informatikai megoldások kidolgozása mellett azok költségeit is bemutatjuk Önöknek – az egyszeri költségek (CAPEX) mellett a működéshez szükséges folyamatos (OPEX) költségekre is kitérve.

Ha Önnek van bevált, megbízható informatikai szállítója, partnere, készséggel együttműködünk vele a javaslatok kidolgozása és végrehajtása vagy akár minőségbiztosítás során, ezzel még jobban elősegítve, hogy a változások az üzlet akadályozása nélkül lépjenek életbe.

Gyakorlatunk van vállalatok összeolvadása illetve szétválása során az informatikai rendszerek összevonásában illetve szétválasztásában. Az ilyen esetekben szükséges teendőkről néhány bekezdéssel később olvashat néhány gondolatot – vagy már most is felveheti velünk a kapcsolatot.

Lépjünk kapcsolatba most, kezdjünk el mihamarabb dolgozni az Önöknek kedvezőbb megoldásokon!

REFERENCIÁINK KAPCSOLATFELVÉTEL

Néhány jellemző, tanácsadói támogatást kívánó helyzet:

 • Informatikai beszerzés
  • milyen terméket/szolgáltatást javasolt beszerezni,
  • hogyan ajánlott elkészíteni a beszerzési tendert,
  • milyen specifikációt javasolt készíteni,
  • melyek a reális árak és mikor kell folytatni a tárgyalást további árcsökkentésért
 • Informatikai szerződések kötése, felülvizsgálata, konszolidációja
  • Szerződéskötés esetén
   • szerződés előkészítése,
   • tárgyalási támogatás,
   • partner által készített szerződéstervezet áttekintése, jobbítása
  • Szerződések felülvizsgálata esetén
   • meglévő informatikai szerződések áttekintése,
   • ár/érték arány értékelése,
   • költségmegtakarítási lehetőségek azonosítása,
   • szolgáltatási szintek (SLA) értékelése (az Önöknek szükséges és a kapott szolgáltatási szint mennyire van összhangban – netán túl „jó” SLA-t kértek és ezért indokolatlanul sokat fizetnek esetleg fordítva: a „gyenge” SLA gátolja az Önök minőségi működését),
   • mennyiségi/minőségi mérési lehetőségek áttekintése, felülvizsgálata (azaz annak áttekintése, mennyire egyértelmű, Önöknek mikor, miért és mennyit kell fizetnie)
   • elavult termékek/szolgáltatások cseréjére javaslattétel,
   • licencfeltételek értékelése
  • Szerződések konszolidációja (több szerződés egyesítése egy átfogó, áttekinthető, mérhető szolgáltatásokat tartalmazó egységes szerződésbe) esetén
   • meglévő szerződések áttekintése,
   • az eseti szerződések alapján eddig igénybe vett termékek/szolgáltatások összegyűjtése és összevetése,
   • az Önöknek a jövőben szükséges termékek/szolgáltatások meghatározása,
   • a szállítási feltételek piaci helyzettel összhangba hozása (különösen régi szerződések esetén javasolt),
   • szerződéstervezet készítése, amely tartalmazza a teljesítés mérési lehetőségeit,
   • garanciális feltételek meghatározása
  • Szolgáltatóváltás
   • a nem megfelelő szolgáltatást nyújtó partner Önöknek nyújtott szolgáltatásainak áttekintése, értékelése (az adott szerződésekben vállaltakra különös tekintettel – jogi szempontból is megvizsgálva a megszüntetendő kapcsolatot annak érdekében, hogy a „kiváltandó” szolgáltató által esetleges támasztott jogi akadályokat megfelelően kezelhessük, megelőzhessük),
   • a kiváltandó szolgáltatót helyettesítő lehetséges szolgáltatók azonosítása, értékelése,
   • ajánlatkérés előkészítése a lehetséges szolgáltatóktól,
   • beérkezett ajánlatok értékelése (szakmai, pénzügyi, jogi szempontból),
   • javaslattétel a jövendő szolgáltató kiválasztására
   • a kiválasztott új szolgáltatóval kötendő szerződés előkészítése (részletesebben néhány bekezdéssel korábban olvashatóak az ilyenkor jellemző tevékenységek)
   • szolgáltatóváltás (IT transition) előkészítése
   • szolgáltatóváltás felügyelete, minőségbiztosítása
   • új szolgáltatóval történő együttműködés első hónapjainak támogatása a zökkenőmentes partnerség kialakítása érdekében

Szolgáltatóváltás kapcsán fontos kiemelni, hogy a változtatás szakértői támogatása a jelenleg gyakori „felhőből megoldjuk” („Cloud computing majd megoldja”) megközelítésnél különösen lényeges. A felhőszolgáltatásoknak számos előnye van, amelyet az élvezhet leginkább, aki ezen előnyöket és az általában nem hangoztatott hátrányokat pontosan ismeri és felkészül a várható „helyzetek” kezelésére. Ez annyira lényeges és érdekes téma, hogy külön blogbejegyzést tervezünk írni róla, de addig is állunk rendelkezésére, ha ilyen jellegű váltást fontolgat – vegye fel velünk a kapcsolatot.

KAPCSOLATFELVÉTEL
 • Informatikai rendszer kiválasztása
  • az Önök üzleti tevékenységének támogatásához szükséges rendszerspecifikáció elkészítése,
  • lehetséges szállítók azonosítása, minősítése,
  • beszerzési folyamat előkészítése/támogatása (részletesebben néhány bekezdéssel korábban),
  • szállítói tárgyalások támogatása (az Önök érdekeinek képviselete, a szakmai „abrakadabra” lefordítása nem informatikusok számára érthető nyelvre),
  • döntés előkészítés (alternatív megoldások azonosítása, következményelemzés, költségelemzés, előnyök-hátrányok bemutatása, javaslattétel),
  • szerződéskötési folyamat támogatása (részletesebben néhány bekezdéssel korábban),
 • Informatikai rendszer cseréje, migráció
  • meglévő informatikai rendszer és annak kapcsolatainak felmérése
  • támogatott folyamatok felmérése
  • projektterv készítése
  • projektvezetés teljes felelősséggel
  • pilot környezet kialakítása
  • új rendszerkörnyezet kiépítésének támogatása
  • új rendszer
  • projekt minőségbiztosítása
 • Vállalatfelvásárlás, IT due diligence – mely során átvilágítjuk a felvásárolandó vállalat informatikáját és értékeljük,
  • mennyiben szolgálja az informatika a vállalat üzleti tevékenységét,
  • milyen informatikai kockázatokat szükséges kezelni a jövőben,
  • milyen változtatásokat szükséges illetve ajánlott végrehajtani továbbá
  • milyen üzemeltetési és fejlesztési költségek várhatóak;
 • Vállalatok összeolvadása – ennek során lényeges, hogy a szétválást követően mindegyik vállalat
  • rendelkezzen az üzleti tevékenységek támogatásához szükséges informatikai rendszerekkel,
  • az egyes adatok azoknál a vállalatoknál álljanak rendelkezésre, ahol azokra szükség van illetve amelyik vállalat az adott adatok kezelésére (a szétválást szabályozó szerződések alapján) jogosult,
  • rendelkezzen a megfelelő informatikai infrastruktúrával vagy az informatikai szolgáltatásokat külső forrásból biztosító szerződésekkel – az érintett területekből néhány:
   • informatikai hálózat,
   • szerverek, munkaállomások (asztali és hordozható számítógépek, notebook-ok),
   • mentési rendszerek,
   • címtárak (pl. Active Directory),
   • rendszermenedzsment és felügyelet (patch menedzsment, monitoring, naplózás, eseménykezelés),
   • vállalati információs rendszer (ERP rendszer),
   • gyártást, termelést irányító és azokat támogató rendszerek,
   • levelezőrendszer,
   • kommunikációs rendszerek (telefonrendszerek, videokonferencia rendszer,
   • csoportmunka alkalmazások (pl. SPS)),
   • védelmi eszközök (tűzfalak, elkülönített alhálózatok, vírusvédelem/végpontvédelem, nagyobb rendszerek esetében IDS / IPS (behatolást detektáló vagy megelőző rendszerek),
   • mobilitást segítő megoldások (pl. levelek mobiltelefonról olvasását, vállalati címtárat a mobiltelefonra szinkronizáló, elvesztett mobiltelefonok adattörlését lehetővé tevő rendszerek);
  • érvényes szerződésekkel rendelkezzen a kívülről igénybe vett szolgáltatásokra, mint például
   • telekommunikáció,
   • tűz- és fizikai védelem,
   • javítások, karbantartások,
   • rendszeres és eseti beszerzések,
   • selejtezések;
  • rendelkezzen az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges szakértelemmel (vagy az ezt külső forrásból biztosító szerződésekkel),
  • a szükséges licencekkel jogszerűen rendelkezzen (az egyes licenckonstrukciók között jelentős különbség van, sokat lehet megtakarítani a megfelelő lehetőség választásával),
  • a meglévő de szükségtelen licenceket megfelelően kezelje, hasznosítsa,
  • ki tudja mutatni, mennyibe kerül az informatika működtetése (mire, mennyit, mikor és miért kell költeni az informatikával kapcsolatban) és a valóban szükséges kiadásokat előre tudja tervezni,
  • előre lássa (tervezhetően), milyen távlati beruházások szükségesek illetve milyen megtakarítási lehetőségek léteznek.

Ha Ön úgy érzi, olvasni is fárasztó volt – bízzon meg bennünket, mi az Önök érdekeit képviselve

 • áttekintjük a jelenlegi helyzetet és a kívánt célt,
 • kidolgozzuk a lehetséges döntési lehetőségeket majd
 • érthetően, szakkifejezések használata nélkül bemutatjuk az egyes lehetőségek előnyeit, hátrányait,
 • javaslatot teszünk a kívánatos alternatívára,
 • az Ön döntését követően irányítjuk a változások végrehajtását,
 • Önt rendszeresen tájékoztatva a tevékenységek állásáról,
 • együtt örülünk Önökkel a feladat sikeres befejezése után.
KAPCSOLATFELVÉTEL