JaSipos IT biztonsági és audit Kft +36 70 931-3439 info@jasipos.com

Az Önök vállalata elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett és ezt partnereik, munkatársaik aktívan támogatják. A vállalatuk érdekeit vagy az elvárt magatartási szabályokat sértő esetek felderítésével, az ismétlődés megelőzésével növelhető a vállalat eredményessége, értéke, a partnerek bizalma.

A nem kívánt esetek kezelésében az alábbi segítséget nyújtjuk Önöknek:

 • visszaélés kivizsgálás – kivizsgáljuk a visszaéléseket, visszaélés gyanús eseteket,
  • azonosítjuk az eseti visszaélési ügyleteket,
  • behatároljuk a nagyszámú visszaélési lehetőségeket statisztikai eljárásokkal kiegészített CAAT (Computer-assisted audit techniques) segítségével,
  • feltárjuk a tényeket,
  • azonosítjuk az elkövetési sémákat,
  • bizonyítékokat gyűjtünk, értékelünk, őrzést elősegítünk,
  • azonosítjuk az érintetteket,
  • meghatározzuk a kárértéket és a fair ügyfélkompenzációt,
  • támogatjuk Önöket a felügyeleti szervekkel való együttműködésben,
  • támogatjuk Önöket a rendőrséggel való együttműködésben,
  • támogatjuk Önöket a bírósági eljárás során (az eljárásra felkészülést és a perbeli jogi képviseletet egyaránt),
  • segítünk a visszaélésekkel kapcsolatos gyors és hatékony kommunikációban
 • segítünk Önöknek a visszaélések megelőzésében – így remélhetőleg nem lesz szükséges visszaélés kivizsgálás a jövőben
  • visszaélési kockázatok felmérésével és értékelésével, amely kiterjed(het)
   • tevékenységekre, folyamatokra, informatikai rendszerekre, dokumentumokra és személyekre,
   • szerződésekre, szerződéses kapcsolatokra, szállítókra, alvállalkozókra és vevőkre, kondíciókra, árazásokra, bizonylatokra, elszámolásokra, nyilvántartásokra,
   • pénzügyi és számviteli alapbizonylatokra, jelentésekre, beszámolókra,
   • materiális és immateriális javakra, szellemi tulajdonra és üzleti titkokra,
   • közös és kapcsolt vállalkozásokra, anya- és leányvállalatokra,
   • tévedésre, tévedésben tartásra, megtévesztésre, csalásra,
   • korrupcióra, pénzmosásra, hűtlen kezelésre és sikkasztásra,
  • csalásmegelőzési programokkal, képzésekkel,
  • kontrollok fejlesztésével, ellenőrzésével, beleértve az
   • adminisztratív, a
   • folyamatba épített és a
   • technológia megoldásokat

valamint hasonlóan: a

 • preventív,
 • detektív,
 • hatáscsökkentő és
 • kompenzatív kontrollokat,
 • feladatok és felelősségek egyértelmű meghatározásával,
 • összeférhetetlen feladatok, szerepkörök azonosításával, elhatárolásával,
 • az informatikai rendszerekben beállított szerepkörök, jogosultságok áttekintésével,
 • Etikai Kódex készítésével, oktatásával,
 • Etikai Tanács felállításával, működtetésévelm
 • törvényi elvárások (pl. UK Bribery Act) vállalati működésbe építésével

Eddig kb. 142 millió EUR összegzett elkövetési értékű visszaélés kivizsgálás irányítása, visszaélés kivizsgálás támogatása kapcsolódik hozzánk, amelyekből néhány jellemző esetet leírtunk a referenciáink között illetve olvashat egy kapcsolódó blogbejegyzést.

KAPCSOLÓDÓ BLOGBEJEGYZÉS – Visszaélés és felderítése

Ha Ön szeretné megelőzni a vállalatuk érdekeit sértő cselekményeket esetleg gyanúja van megtörtént vagy folyamatban levő helytelen magatartásról, visszaélésről, vegye fel velünk a kapcsolatot és mi segítünk Önöknek a megfelelő prevenciós program előkészítésében, végrehajtásában illetőleg a gyanúra okot adó eset(ek) gyors, diszkrét vizsgálatában.

REFERENCIÁINK

KAPCSOLATFELVÉTEL

Vezető partnerünk CFE (Certified Fraud Examiner, minősített visszaélés kivizsgáló) minősítéssel rendelkezik, ezzel egyike a 15 CFE minősítésű hazai szakembernek.

2017. november 19-én az ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) , a minősített visszaélés kivizsgálók nemzetközi szervezete 15 magyarországi CFE minősítésü szakembert tartott nyilván.