JaSipos IT biztonsági és audit Kft +36 70 931-3439 info@jasipos.com

Nemzetközi energetikai vállalatcsoport informatikai üzletmenet-folytonossági (Business Continuity Plan, BCP) és katasztrófa elhárítási tervének (Disaster Recovery Plan, DRP) készítését irányítottuk. A munka nagyságára jellemző, hogy a 10 országra, 126 alkalmazásra terjedő BCP DRP készítése csak a pilot volt. Tudomásunk szerint annak idején ez volt a legnagyobb ipari területen végzett BCP/DRP implementáció Magyarországon.

A munkát indító döntéstől számított negyed éven belül mind a 126 alkalmazásra elkészült valamennyi BCP és DRP, továbbá az eredményességüket igazoló tesztelés, amely utána éves gyakorisággal frissítésre és ismételt tesztelésre került (az időközben bevont további alkalmazásokkal együtt).

A BCP és DRP készítése (ezáltal feladatunk) átfogóan kiterjedt

  • a módszertan és szabályzatok elkészítésére,
  • a kockázatfelmérésre és értékelésre (Business Impact Analyses, BIA),
  • a BCP-k kidolgozására és tesztelésére,
  • a DRP-k kidolgozására és tesztelésére,
  • a munkálatokba bevont belső munkavállalók képzésére,
  • a belső kommunikációra (a feladat nagyságrendje, a bevont vállalatok és a bevont szakemberek száma miatt ez különösen lényeges volt),
  • valamennyi tevékenység megszervezésére és a szükséges erőforrások biztosítására (a feladat nagyságrendje mellett a szakemberek több országbeli megosztottsága továbbá az üzleti tevékenység zavartalansága volt kihívás)
  • az előrehaladás folyamatos támogatására és monitorozására,
  • heti rendszerességű riportálásra.