JaSipos IT biztonsági és audit Kft +36 70 931-3439 info@jasipos.com

TOP3 hazai pénzintézet üzletmenet folytonossági és katasztrófa elhárítási terveinek áttekintése, BCP DRP auditálása során javaslatokat tettünk a BCP és DRP áttekinthetőbb, gyorsabb, erőforrás-takarékosabb elkészítésére.

A pénzintézet a BCP és DRP készítésére dedikált szervezetet hozott létre, célszoftvereket vezetett be és általában megadta a támogatást a BCP és DRP elkészítéséhez, az üzletmenet folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervek készítése azonban vontatottan haladt. A pénzintézet vezetősége fel kívánta gyorsítani a folyamatot, ezért született a megbízás a BCP és DRP készítésének auditálására.

A BCP DRP auditálása során alapvető módosításokat javasoltunk (amelyeket egy későbbi, általunk irányított, iparvállalatoknál készített BCP és DRP készítés során mi magunk is alkalmaztunk).